Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 33/2016 z dnia 01.08.2016 r.
W sprawie monitoringu, nadzoru i zarządzania instalacjami
kolektorów słonecznych wykonanych w domach prywatnych w ramach
projektu pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na
budynkach ...
02.08.2016 więcej
Zarządzenie Nr 32/2016 z dnia 28 lipca 2016 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
02.08.2016 więcej
Zarządzenie Nr 31/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
02.08.2016 więcej
Zarządzenie Nr 30/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zarządzenie Nr 30/2016 z dnia 30 czerwca 2016r.
02.08.2016 więcej
Zarządzenie Nr 29/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa w Urzędzie
Miasta w Jaśle
02.08.2016 więcej
Zarządzenie Nr 28/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie : powołania komisji przetargowej
28.06.2016 więcej
Zarządzenie Nr 27/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
27.06.2016 więcej
Zarządzenie Nr 26/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej.
20.06.2016 więcej
Zarządzenie Nr 25/2016 z dnia 23 maja 2016 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej.
25.05.2016 więcej
Zarządzenie Nr 24/2016 z dnia 18 maja 2016 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej.
23.05.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się